Subsrcibe

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: poetry

Anak 

Anak I   Sinasamba kita, paulit ulit at walang patid Habang iniaanak ng bawat ina ang mga suwail Mga sanggol na pipitas sa kanyang pasensya Ika’y pinatawad ko na.   Pinagpipitaganan ko ang bawat sambit, palatak Ang matining mong tinig na sisidlan Ng kalahating ako…