Category Archives: Writing, Essays, and Poetry

Writing and Digressing

 Many, many years ago. Well, that sounds like an introduction to a rather long, convoluted story that my husband would make for our three year old daughter but I digress. Which is the point of the story, which is, to digress.             So, many, many years ago, back when I was in High School, around […]

Anak

Anak I   Sinasamba kita, paulit ulit at walang patid Habang iniaanak ng bawat ina ang mga suwail Mga sanggol na pipitas sa kanyang pasensya Ika’y pinatawad ko na.   Pinagpipitaganan ko ang bawat sambit, palatak Ang matining mong tinig na sisidlan Ng kalahating ako at kawalan. Iniibig kita ng walang habag.   Ipinagdarasal ko […]

The Professional Applicant

That it is hard to find a job is an understatement. It is way beyond hard. It is near impossible. Especially for undergraduates like me. Cashiers have to be accounting graduates. Waitresses have to be HRM graduates. Secretaries need to have Business Ad. Diploma under their sleeves. And experience is a magical word that you […]