Close (X)

Writing, Essays, and Poetry

Ricky Lee’s Creative Writing Workshop and The Secrets To Storytelling

Me and creative writing, long history. Growing up, I have always wanted to become a writer. And I did become one. Of sorts. I am a blogger, and my main bread comes from writing long mind numbing articles, features, and news stories on the web (with about 98% not under my name. And while it …

Ricky Lee’s Creative Writing Workshop and The Secrets To Storytelling Read More »

Anak

Anak I   Sinasamba kita, paulit ulit at walang patid Habang iniaanak ng bawat ina ang mga suwail Mga sanggol na pipitas sa kanyang pasensya Ika’y pinatawad ko na.   Pinagpipitaganan ko ang bawat sambit, palatak Ang matining mong tinig na sisidlan Ng kalahating ako at kawalan. Iniibig kita ng walang habag.   Ipinagdarasal ko …

Anak Read More »

Scroll to Top