Writing, Essays, and Poetry

Anak

Anak I   Sinasamba kita, paulit ulit at walang patid Habang iniaanak ng bawat ina ang mga suwail Mga sanggol na pipitas sa kanyang pasensya Ika’y pinatawad ko na.   Pinagpipitaganan ko ang bawat sambit, palatak Ang matining mong tinig na sisidlan Ng kalahating ako at kawalan. Iniibig kita ng walang habag.   Ipinagdarasal ko …

Anak Read More »