Anak

2015-12-01T19:32:33+08:00

Anak I   Sinasamba kita, paulit ulit at walang patid Habang iniaanak ng bawat ina ang mga suwail Mga sanggol na pipitas sa kanyang pasensya Ika’y pinatawad ko na.   Pinagpipitaganan ko ang bawat sambit,

Anak2015-12-01T19:32:33+08:00

The Professional Applicant

2015-03-01T19:38:17+08:00

That it is hard to find a job is an understatement. It is way beyond hard. It is near impossible. Especially for undergraduates like me. Cashiers have to be accounting graduates. Waitresses have to be

The Professional Applicant2015-03-01T19:38:17+08:00
Go to Top